top of page

Termografija in tehnični pregledi porabe energije v stavbah

Enegomen

Doktor za energijo

041 828 316 (Metod)

Zmanjšujemo stroške.

Kaj je termografija?

To je neporušna metoda preiskave stavbe, zato ni stroškov razbijanja . Z infrardečo svetlobo je možno razbrati površinske temperature ter izkušenemu termograferju pomaga pri:

 - odkrivanju toplotnih izgub in vzroka visokih stroškov

 - prisotnosti vode v konstrukciji in način vdora vode (kapilarna, meteorna voda, puščanja, kondenzi)

- pogoji za pojav vlage

- puščanja v steni

- iskanje točke kondenzacije

- diagnostika izvedbenih napak pri gradnji (npr. pri napuščih je to pogosto)

- preverjanje oken

- zagrevanje kablov, elementov razdelilnih elektro omar

- izračun toplotne prevodnosti neznane konstrukcije

Kvaliteta opreme

Termokamere so zelo različne med seboj. Izkušeni termograferji imamo več termokamer, ki je vsaka specializirana za svoj primer in imajo zelo različne tehnične karakteristike. Termokamera, ki je namenjena splošnemu pregledu stavb, je v večini primerov povsem neuporabna za iskanje puščanj. Podobno so termokamere namenjene iskanju ljudi povsem neuporabne za inženirske namene. 

Pri pregledih uporabljamo glede na specifičen primer stavbe termokamere različnih proizvajalcev in sicer:

- FLIR

- TESTO

- TROTEC

- OPTRIS

Kako jo izdelujemo?

Termografije se izvajajo predvsem v zimskem času in sicer zjutraj, ko še ni sončne svetlobe ali pa ponoči. Praviloma pod 10 stopinj. Izjema so termografije za izvedbo testa zrakotesnosti, ki se izvajajo celo leto. 

Uspešnost pri puščanjih

Najti je možno puščanja s termokamero ter drugimi senzorji, vendar večinoma ne pod nivojem tlaka ker je spodaj vgrajena izolacija, ki blokira prenos toplote. Pri iskanju puščanj smo sicer večinoma uspešni, vendar ne 100%. Napako lahko povsem zakrijejo pod konstrukcijo skrite izolacije. To je npr. pri puščanju pod nivojem tlakov novogradenj. V tem primeru si dodatno pomagamo tudi z različnimi elektro metodami. Pri puščanjih smo uspešni okoli 75% in smo uspeli tudi tam, kjer je drugim povsem spodletelo. Ni pa garancije, da se neporušno da najti. 

Kakšna je cena?

Odvisno od primera. Pokličite na 041 828 316 in obrazložite za kaj gre. 

Sanacije in visoki stroški ogrevanja

Pri termografiji vam lahko razložimo tudi izvedbene detajle, vrstne rede sanacije, cene materialov, kako se lotiti, različno svetovanje glede izvajalcev, gradbenih napak.

Pregled hiše pred nakupom

Nepremičnino lahko pred nakupom tudi pregledamo hitro ali pa natančno po Ekosklad standardu. 

Zračne termografije

Za drone imamo najvišjo STS licenco, ki velja v EU. Večje stavbe, industrijo ali celotna naselja pregledujemo z droni. 

S termografijo vam poiščemo točne lokacije toplotnih izgub ter s tem stroškov. Običajno pregledamo vse elemente fasada, cokel, špalete, toplotne mostove, podstreho, okna in vse zunaj in znotraj. Tak pregled traja nekaj ur. 

Kar se tiče termografij, smo med najboljšimi v poklicu ter kot zunanji strokovnjak o tem predavamo na inštitutu Jožef Stefan. Veliko certificiramo stavbe v razpisih Ekosklada in s tem dobro poznamo nepovratna sredstva, razpise, posebnosti ter seveda tehnično izvedbo. 

Mnogokrat nas tudi pokličejo pred nakupom hiše ali pa se pri sanaciji določi tehnične rešitve, vrstne rede sanacij, pregled in iskanje garancijskih napak. 

Termografije se izvajajo med novembrom in aprilom. Obvezne so nizke temperature.

termografija 3
termografija 6
termografija 4
termografija 5
termografija 1
termografija 2

Izkušnje strank:

Izkušnje strank:

Izkušnje strank:

Sanacija plesni (20.08.20) 5/5
"Za pohvalit!"

Patricija Žejavac

Pregled hiše zaradi izgube toplote (26.02.19) 5/5
"Priporočam z oceno 5."

Damjan Škrablin

PHPP (08.06.20)   5/5
"Priporočam"

Ales Marksl

bottom of page