Energetski menedžment

 

Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju predvideva, da zavezanci vzpostavijo sistem upravljanja z energijo. 

Na voljo imamo več različnih rešitev - od energetskega knjigovodstva do zelo naprednih real time sistemov ter tudi razne mobilne sisteme, ki jih postavimo za kakšen teden ali mesec dni. 

 

Energetski menedžment je celovita rešitev za zniževanje obratovalnih stroškov stavb. Vsebuje tako optimizacije pogodb, termografije stavb ter organizacijskih ukrepov. Z meritvami ali energetskim knjigovodstvom pa se vzpostavi nadzor nad rabo energije. Uporabljamo smernice standarda ISO 50001, ki natančno predpisujejo postopke za učinkovito rabo energije.

Pokličite nas na 041 828 316 (Metod Ivančič) za več informacij ali pišite na metod.ivancic@energomen.si

Smo specializirani energetski menedžer in v upravljanju imamo občine, športne dvorane, domove za upokojence, šole, vrtce in druge stavbe. 

Smo strokovno neodvisno podjetje. Ker nismo pod vplivom lobijev vam lahko zagotovimo korektno svetovanje in pravilne odločitve v vseh fazah. Od idejne zasnove, do PGD, PID. Sodelujemo s priznanimi projektanti ter pravniki s specializacijo na javnih naročilih. S sistemi spremljanja energije nato nadzorujemo ali so cilji doseženi. 


 


Ključna usmeritev je v MEHKE UKREPE. To so organizacijski ukrepi, ki malo stanejo.  Do investicij je trenutno težko priti tudi s subvencijami. Veliko rezerve pa imajo javne stavbe in podjetja predvsem pri regulaciji in zmanjševanju prezračevalnih izgub. 

Z BENCHMARKING ali primerjavo v energetskem knjigovodstvu ugotovimo kje so potenciali in predlagamo krajše energetske preglede za nižanje stroškov. To se izvede z termografijo in pregledom preko 100 kontrolnih točk.
Sestavni del energetskega menedžementa so:
- izvajanje lokalnega energetskega koncepta (LEK)
- vodenje akcijske skupine za izvedbo LEK
- predlogi ukrepov z vračilno dobo krajših od 3 let
- strokovno neodvisna pomoč in svetovanje pri razpisih in sanacijah
- izvajanje energetskega knjigovodstva
- izobraževanje otrok v OŠ (termokamera, gradnja hišic itd..)
- iskanje razpisov in sredstev za energetske sanacije


Po dogovoru pa nudimo:

- prijave na razpise

- projektantske popise za strojne inštalacije, gradbena dela

- študije postavitve sončnih elektrarn

- razširjene energetske preglede za investicijske namene in za prijave na razpise

- nižanje stroškov s hišnikom ali krajši energetski pregled

- termografije

- izvedbo sistemov za spremljanje rabe energije s merilniki

- študije izvedljivosti (JR, biomasa...)

- DIIP, IP