top of page
logotip energomen

Doktor za energijo

Smo vodilni na svojem področju.

041 828 316 (Metod)

Zmanjšujemo stroške.

Javni sektor - Lokalni energetski koncepti ter energetski menedžment

Za javni sektor izvajamo številne storitve:

1. Izvedba energetskega menedžmenta

Že preko 10 let uspešno izvajamo energetski menedžment za različne občine ter javne zavode. 

To se izvaja v skladu s pravilniki o izvedbi lokalnega energetskega koncepta LEK.

Naloge so različne, običajno pa obsegajo:

- spremljanje rabe energije po javnih zavodih

- izobraževanja učencev po šolah ter hišnikov

- termografije, tehnični pregledi

- energetsko knjigovodstvo

- uporaba SCADA, CNS ali drugih sistemov

- letni pregledi javnih zavodov

- sestanki akcijske skupine za izvedbo LEK

- poročanje občinskemu svetu

- informacije o razpisih

V energetskem upravljanju imamo tudi največje občine oz. mesta v Sloveniji ter tudi manjše. 

2. Prijave na razpise

Urejamo dokumentacijo za kohezijske razpise ter Ekoskladove razpise. 

To so lahko DIIP, elaborati, novelacije REP, Razširjeni energetski pregledi, PHPP, certificiranje na Ekoskladu in tako naprej. 

Zaenkrat smo 100% uspešni na razpisih. 

3. Kvaliteta dela

Na trgu je veliko izvajalcev brez ustrezne izobrazbe EUREM (izdajatelj Jožef Stefan - IJS - Evropski Energetski Menedžer). 

Glede stroke smo vodilni, saj predavamo kot zunanji strokovnjak za energetski menedžment za Inšititut Jožef Stefan ter učimo druge izvajalce, kako opravljati delo energetskega menedžerja. 

Na Ekoskladu nas poznajo ter smo udeleženi v stotinah prijav za nepovratna sredstva ter certificiramo stavbe za Ekoskladove razpise. 

Več informacij dobite na: 041 828 316 (Metod)

energetski pregled
termografija
bottom of page