top of page
logosuper.jpg

Doktor za energijo

Smo vodilni na svojem področju.

041 828 316 (Metod)

Zmanjšujemo stroške.

Energetski pregledi

Izvajamo razširjene energetske preglede za velike gospodarske družbe ali pa za vse, ki želijo kandidirati za razpise Ekosklada in javni sektor.

V večini primerov energetske preglede lahko kombiniramo z različnimi meritvami, termografijami, zračnimi termografijami ali pa meritvami električne energije po odcepih, saj je potrebno za nepovratna srestva prihranke dokazovati. 

Obseg se prilagodi glede na posamezen primer in želje, zato svetujemo, da nas pokličete na 041 828 316 ter predstavite situacijo. V večini primerov je za izvedbo določena čakalna doba zaradi velikega povpraševanja.

Energetske preglede izvajamo po SIST16247 s certificiranim osebjem in kalibrirano opremo. 

4-step-process.jpg
Energy Audit - postopek

Nekaj referenc izdelav zahtevnih energetskih pregledov iz industrije, gospodarstva ter javnega sektorja in ZVKD stavb:

 • REP DHL

 • REP H&M

 • REP Kemofarmacija

 • REP Medis

 • REP Farme Ihan

 • REP Rutar (večja gospodarska družba)

 • REP DG69 (večja gospodarska družba)

 • REP Srednja trgovska šola (ministrstvo za šolstvo)

 • REP Srednja šola za gostinstvo in turizem (projekt sanacije cca 10 mio)

 • REP Unichem  (velika gospodarska družba)

 • REP Cargo (velika gospodarska družba)

 • Novelacije številnih REP na MJU

 • REP Mlekarna Celeia

 • REP Comtrade (velika gospodarska družba)

 • REP Pletilnica (industrija)

 • REP BTS (velika gospodarska družba)

 • REP Ekonomska šola

 • REP telovadnica Senovo

 • REP SIDG (slovenski državni gozdovi)

 • REP OŠ Koroška bela

 • REP SEVEN (velika gospodarska družba – industrija)

 • REP Totra (velika gospodarska družba – industrija)

 • REP Ukova (bazen)

 • REP Športni center Ribnica (bazen)

 • REP TVD (Ribnica)

 • REP Ruard (ZVKD sanacija  >10 mio)

 • REP vrtec Kekec (Kočevje)

 • REP vrtec Čebelica ( kočevje)

 • REP Angelce Odcepek (Jesenice)

 • REP vrtec Julke Pibernik (Jesenice)

 • REP Pokopališki objekt (Jesenice)

 • REP vrtec Mojstrana (Kranjska gora)

 • REP OŠ.Franceta Prešerna (Ribnica)

 • REP Lestur (gospodarstvo)

 • REP DRLINK (gospodarstvo)

 • REP številnih drugih javnih stavb

 • REP številnih manjših podjetij

bottom of page