• Facebook Social Icon

© Copyright 2013 Energomen d.o.o.

Facebook stran Energomen d.o.o.

Naši naročniki:

Energetski pregledi

Namenjeni so nižanju stroškov ter uvedbi  organizacijskih ukrepov. 
 
Poudarek je predvsem:
- izvajanje organizacijskih ukrepov
- pregled nastavitev ogrevalnega ali prezračevalnega sistema
- ugotavljanje kritičnih pomankljivosti na toplotnem ovoju
 
 
Izdelamo vam poročilo s tabelo ukrepov ter ovrednotimo vračilne dobe. Po dogovoru lahko primerjamo različne tehnologije.

 

Kratki energetski pregledi

Razširjeni energetski pregledi

Razširjen energetski pregled se običajno izvaja pred sanacijami. Z izračunom gradbene fizike ter temeljitim pregledom stavbe lahko ocenimo investicije, vračilne dobe, stanje rabe energije pred sanacijo in po sanaciji. 
 
Pregled izdelamo v skladu s predpisano metodologijo. 
 
Z razširjenim energetskim pregledom (REP), ki je predpogoj za prijavo na javne razpise za nepovratna sredstva si lahko zagotovite potrebno dokumentacijo. 
 
Izdelamo vam celotne prijave na razpise, skupaj z DIIP, IP ,Razširjenim energetskim pregledom in prijavo. 
 
Pri izdelavi strogo sledimo stroki in izdelamo realne prijave - prihranki so dosegljivi, zato boste na varni strani. 
 
Poleg minimalnih zahtev metodologije iz strani ministrstva energetski pregled vsebuje tudi termografijo ter meritve, ki precej izboljšajo natančnost posnetka stanja.
 
Uspešno smo prijavili ZD Ribnica in OŠ Ribnica na razpise energetskih sanacij v vrednosti čez 800.000 EUR.