Investicijska dokumentacija
  • Dokumenti identifikacije investicijskih projektov (DIIP)

  • Razširjeni energetski pregledi (REP)

  • Študije izvedbe nameravane investicije

  • Poročila o izvajanju investicije

  • Poročila o spremljanju učinkov investicije

  • Analiza stroškov in koristi

  • Različne študije izvedljivosti na podlagi zahtev in potreb naročnika

  • Novelacije energetskih projektov

  • Priprava projektov in dokumentov za  pridobivanje nepovratnih sredstev

Naročilo

Sporočilo poslano!

Za vprašanja smo vam na voljo:

041 828 316 (g. Metod)
 
info@energomen.si

 

 
 
Energomen d.o.o.
Predoslje 114C
4000 Kranj
 

Projekte izvajamo s kvalitetno ekipo energetskega menedžerja, strojnih inženirjev z projektantsko licenco, ekonomista in pravnika s specializacijo na javnih naročilih in koncesijah. 


Pridobljeni certifikati:
- licenca instituta Jožef Stefan EUREM za energetsko učinkovitost.
 
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor: Neodvisni izdelovalec energetske izkaznice

Primer naslovne strani energetske izkaznice:

Kot strokovnjaki za energetske izkaznice smo prisotni v medijih RTV, POPTV: